Säteilysuojelun verkkokurssi


Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tuottanut säteilysuojelun verkkokurssin (SÄVe). Verkkokurssin sisältö vastaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ionisoivasta säteilystä (1044/2018, Liite 5) mukaisia täydennyskoulutusvaatimuksia ja tällä kurssilla voidaan suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta eri ammattiryhmillä. SÄVe-verkkokurssi on tarkoitettu kaikille säteilyä työssään käyttäville henkilöille.


Säteilysuojelun verkkokurssin sisältö:

1. Säteilysuojelun yleiset perusteet:

 • Säteilyfysiikka
 • Säteilybiologia
 • Säteilysuojelu ja -turvallisuus

2. Säteilyn käyttö röntgentutkimuksissa:

 • Miten kuva muodostuu
 • Mitkä tekniset seikat vaikuttavat kuvan laatuun
 • Laaduntarkkailu
 • Toiminta poikkeavissa tilanteissa

3. Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä:

 • Isotooppilääketieteellisten tutkimusten pääperiaatteet
 • Säteilyturvaperiaatteiden mukainen toiminta
 • Potilaan valmentaminen isotooppitutkimuksiin
 • Sädetutkimusten jälkeiset varotoimet

4. Säteilyn käyttö sädehoidossa:

 • Sädehoidon perusteet
 • Sädehoitolaitteet
 • Hoitotekniikat
 • Sädehoidon laadunvarmistus

Kurssiin sisältyy verkkotesti, jolla oppija voi testata omaa osaamistaan.

Kurssin myynnistä ja palvelinalustan ylläpidosta vastaa Awanic Oy. Awanicin SÄVe-tiimin tavoitat sähköpostiosoitteesta save@awanic.fi tai 010 219 5701.

Lisätietoja kurssista voit tiedustella osoitteesta savesisalto@awanic.fi

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri
Awanic Oy